គម្រោងទឹកស្អាត និង អនាម័យគ្រួសារ

ការលើកកម្ពស់សុខភាព និងសមត្ថភាពគ្រួសារ តាមរយៈទឹកស្អាត អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន និងការអប់រំអនាម័យសហគមន៍។

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃចំនួនប្រជាជនមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាត និងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមូលដ្ឋាន។ នេះ​មាន​ផល​វិបាក​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​សុខភាព និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រួសារ​ជន​បទ​ដែល​រស់​នៅ​ជិត ឬ​ក្រោម​បន្ទាត់​ភាព​ក្រីក្រ។ មូលហេតុចម្បងទីពីរនៃការស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជំងឺរាគរូស។ បញ្ហា​សុខភាព​គ្រួសារ​ជា​មូលហេតុ​លេខមួយ​ដែល​គ្រួសារ​នៅ​ជនបទ​ត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​លក់​ដី​របស់​ខ្លួន។

ប្រជាជន​ដែល​រស់នៅ​តាម​ជនបទ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​តែងតែ​ខ្វះខាត​ទឹកស្អាត​ប្រើប្រាស់​និងទឹកផឹកមាន​សុវត្ថិភាព។សូម្បីតែគ្រួសារដែលមានអណ្តូងទឹកក៏ដោយក៍ជាញឹកញាប់រកឃើញថា ការផឹកទឹកត្រង់ពីអណ្តូងនឹងធ្វើឱ្យពួកគេឈឺ និងធ្វើឱ្យពួកគេឡើងកន្ទួលលើស្បែក ដោយសារបាក់តេរី ប៉ារ៉ាស៊ីត និងសមាសធាតុកសិកម្មនៅក្នុងទឹក។ ជារឿយៗគ្រួសារទាំងនោះក៏ខ្វះចំណេះដឹងអំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន និងអនាម័យទូទៅ ព្រមទាំងការអនុវត្តសម្រាប់ការទុកដាក់អាហារ និងទឹកស្អាតអោយបានល្អផងដែរ។

សម្រាប់គ្រួសារនៅតាមជនបទ លទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាត គ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ និងការអប់រំអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចមានន័យថា ភាពខុសគ្នារវាងជីវិតរស់នៅមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គល និងជីវិតរស់នៅដែលរងបន្ទុកដោយជំងឺ និងភាពក្រីក្រ។

អង្គការស្អាតកម្ពុជា ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់ ដើម្បីនាំទឹកស្អាតដល់គ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍ជនបទទាំងនេះ។ យើងក៏ជួយសហគមន៍ក្នុងការកសាងបង្គន់អនាម័យសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្របំផុត ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសស្អាតល្អ មានសុវត្ថិភាព សម្រាប់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ រួមជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសុខភាព និងអនាម័យ ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាព និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទ។ យូរៗទៅ គ្រួសារទាំងនេះអាចទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់ ដោយសារសុខភាពល្អ រាងកាយមាំមួន និងប្រាក់សន្សំបានពីការកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃពេទ្យនិងការទិញទឹក។

គ្រួសារនិមួយៗត្រូវវិនិយោគ$5ដើម្បីទទួលបានចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់មួយ។ពួកគេក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍របស់យើងផងដែរដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះគ្របដណ្តប់លើការថែទាំចម្រោះ អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន និងការទុកដាក់ចំណីអាហារអោយមានសុវត្ថិភាព។

កម្មវិធីចម្រោះទឹកគ្រួសាររាប់បញ្ចូលសមាសភាពសំខាន់ៗ៤៖

334,697

BioSand Filter

14,951

Household Latrine

189,147

Handwashing Tools

282

Well

1,876,933

Beneficiaries

ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់តាមផ្ទះ

ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់តាមផ្ទះមានតម្លៃទាប​ប្រើប្រាស់បានយូរនិងផលិតនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់ដំណោះស្រាយទឹកស្អាត។ចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់នីមួយៗត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាកន្លែងចម្រោះទឹកនោះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយមានសមត្ថភាពផលិតទឹកស្អាតរហូតដល់ ៧០០ លីត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ខ្សាច់និងក្រួសចម្រោះ មានប្រភពក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ដំណើរការសាងសង់ចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់តាមផ្ទះ

ចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់តាមផ្ទះរបស់យើងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងភូមិដែលចម្រោះនោះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគ្រួសារក្នុងភូមិនោះ។ អង្គការស្អាតកម្ពុជា​ផ្ដល់សម្ភារ ហើយបុគ្គលិកម្នាក់នៅត្រួតពិនិត្យមើលការសាងសង់។

ដំណើរការដំឡើងចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់តាមផ្ទះ

គ្រួសារនីមួយៗទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកជញ្ជូនចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់ពីកន្លែងសំណង់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់មកចម្រោះនោះត្រូវបានដំឡើងដោយបុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង ហើយត្រូវបានសាកល្បងដើម្បីធានាថាវាដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

បុគ្គលិករបស់យើងចាប់ផ្តើមមើលកម្រិតចម្រោះទឹក និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាវាកំពុងដំណើរការនៅលើមូលដ្ឋានរឹងមាំដែលនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរ និងអស្ថិរភាពតាមពេលវេលា។

ដំណើរការត្រួតពិនិត្យចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់តាមផ្ទះ

បុគ្គលិកអង្គការស្អាតកម្ពុជាតាមដានជាមួយអ្នកទទួលចម្រោះទឹកនីមួយៗ បន្ទាប់ពីរយៈពេល ១ ខែ ៤ ខែ ១០ ខែ និង ១២ ខែ បន្ទាប់ពីការដំឡើងចម្រោះហើយ។

គ្រួសារដែលទទួលបានចម្រោះយកទឹកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ អ្នកខ្លះនៅតែប្រើអណ្តូងរណ្តៅបើកចំហ (ដូចជាគ្រួសារខាងក្រោម) ខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងប្រើអណ្តូងលូទំនើបជាង។ ក្នុងករណីទាំងពីរនេះ ទឹកភាគច្រើនមិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផឹក ដោយសារតែបាក់តេរី និងសារធាតុកខ្វក់ផ្សេងទៀតដែលច្រោះចូលទៅក្នុងទឹកក្រោមដី។

បង្គន់អនាម័យ

ការវិនិយោគ $5 ពីគ្រួសារដែលវិនិយោគលើចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលរួមគ្នា ហើយមូលនិធិទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រាប់គ្រួសារដែលខ្វះខាតបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍។ បង្គន់អនាម័យផ្តល់នៅភាពឯកជន កន្លែងអនាម័យ និងជួយកាត់បន្ថយការបន្ទោរបង់ដោយចំហ (បន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល)។

ការអប់រំសុខភាពនិងអនាម័យសហគមន៍

កម្មវិធីសុខភាពសហគមន៍របស់យើងផ្តោតលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួននិងអនាម័យទូទៅដែលនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុតលើសុខភាពរបស់សមាជិកសហគមន៍នាពេលខាងមុខ។

កម្មវិធីអប់រំសហគមន៍របស់យើងរួមមានៈ

 • ការប្រើប្រាស់ចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់ ការមើលថែ និងការថែទាំ។
 • សារៈសំខាន់នៃការលាងដៃ និងការប្រើប្រាស់សាប៊ូកំឡុងពេលលាងដៃ។
 • តម្រូវការ និងការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍

   • គ្រួសារជាញឹកញាប់លែងឈឺ
   • បង្កើនថាមពល និងសមត្ថភាពការងារ
   • ចំណាយពេលតិចក្នុងការដាំទឹក
   • ឪពុកម្តាយអាចកាន់ការងារបានល្អជាង
   • ការងារកាន់តែមានផលិតភាពដោយសារការបង្កើនសុខភាព និងភាពរឹងមាំ
   • បង្កើនឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
   • បង្កើនចំណេះដឹងអំពីសុខភាព
   • អាហារមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងមុនជាមួយនឹងទឹកស្អាត ដូច្នេះភោជនីយដ្ឋាននានាកំពុងទិញចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់
   • បង្គន់អនាម័យកំពុងក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាទាក់ទាញ

ដំណើរការកម្មវិធីចម្រោះទឹកគ្រួសារ (របៀបដែលយើងធ្វើការជាមួយសហគមន៍)

ការងាររបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលអភិបាលស្រុកឬអភិបាលខេត្តទាក់ទងមកយើងហើយស្នើសុំឱ្យយើងផ្តល់ជំនួយដល់សហគមន៍របស់ពួកគេ។នៅពេលដែលសហគមន៍ត្រូវបានជ្រើសរើស យើងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ឃុំនិងភូមិដើម្បីអប់រំពួកគេអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់ និងកម្មវិធីអប់រំអនាម័យខ្លួនប្រាណ និងអនាម័យទូទៅដល់សហគមន៍របស់យើង។

បន្ទាប់មកមេភូមិមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនេះដោយទាក់ទងគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនិងអប់រំពួកគេអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី។ គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ចូល​រួម​ត្រូវ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​​មូលដ្ឋានសាលា​ភូមិ។ នៅពេលដែលបញ្ជីគ្រួសារ

ជ្រើសរើសវិនិយោគត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់ចម្រោះត្រូវបានកំណត់ពេលសម្រាប់ភូមិ ហើយសម្ភារៈត្រូវបានទិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក។

គ្រួសារនីមួយៗដែលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវតែវិនិយោគផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដំណើរការនេះដោយបរិច្ចាគ5ដុល្លារ។បន្ថែមពីលើការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេគ្រួសារនីមួយៗត្រូវរួមចំណែកផងដែរនូវពេលវេលានិងកម្លាំងពលកម្មដើម្បីជួយសាងសង់ប្រអប់ចម្រោះនិងដឹកជញ្ជូនប្រអប់ចម្រោះទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។គ្រួសារក៏ត្រូវតែចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អប់រំសហគមន៍ដែលផ្តោតលើទម្លាប់អនាម័យដែលមានសុខភាពល្អ និងការអនុវត្តអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។

កម្មវិធីចម្រោះគ្រូសារត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនកម្រិតដែលសហគមន៍ត្រូវបានបណ្តាក់ទុនក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយនិរន្តរភាព។យើងបានរកឃើញថាគ្រួសារ និងសហគមន៍ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះធ្វើឱ្យមានការរីកចំរើនយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អនៅពេលដែលពួកគេបានវិនិយោគពេលវេលានិងធនធានរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី។

ការផ្លាស់ប្តូរនិងការរីកចម្រើនទាក់ទងនឹងសុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនេះជារឿយៗមានភាពរហ័សរហួននិងម៉ឺងម៉ាត់។មានស្លាកស្នាមជាប់នឹងជំងឺនិងភាពក្រីក្រ។ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់អនាម័យ និងការទទួលបានទឹកស្អាតផ្តល់ឱ្យគ្រួសារដែលមានជម្ងឺនិងមានភាពក្រីក្រទទួលបាននូវឱកាសមួយដើម្បីជួយខ្លួនឯង។

សុខភាពកាន់តែប្រសើរនាំឱ្យឱកាសសិក្សានិងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរ។ការផ្លាស់ប្តូរសុខភាពអាចមើលឃើញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការដំឡើងចម្រោះនិងការអប់រំអនាម័យ។ការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចជារឿយៗកើតឡើងបន្តិចម្ដងៗក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។សុខភាព​ល្អ​ជាប់លាប់​ក្នុង​គ្រួសារ​អាច​ឱ្យ​ពួក​គេ​សន្សំ​ប្រាក់​បាន​បន្តិចៗ ហើយ​វិនិយោគប្រាក់នោះ​។ គ្រួសារអាចបង្កើនទំហំដីស្រែ ចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមមាន់ ជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីឬបើកហាងតូចមួយសម្រាប់លក់របស់របរឱ្យអ្នកជិតខាង។ការកើនឡើងនូវការសន្សំប្រាក់បន្តិចម្ដងៗ នាំអោយមានការវិនិយោគក្នុងសក្តានុពលរកប្រាក់ចំណូលនាពេលអនាគត។

ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានអនុញ្ញាតឱ្យគ្រួសារបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគេទៅសាលារៀនហើយក្រោយមកបានទៅសាកលវិទ្យាល័យ។ការអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនូវសក្តានុពលប្រាក់ចំណូលសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

“ពាក្យចាស់បានពោលថា “សុខភាពប្រសើរជាងលុយ” ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ជាមួយជំនួយពីអង្គការស្អាតកម្ពុជា យើងអាចមានទាំងពីរ”- ម្ចាស់ចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់

x