តំបន់ប្រតិបត្តិការ

យើងរស់នៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការ! 95 ភាគរយនៃបុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងមានមូលដ្ឋាននៅកន្លែងដែលពួកគេធ្វើការ។

អ្វី​ដែល​ធ្វើ​នៅ​សៀមរាប​ប្រហែល​មិន​ដំណើរការ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការស្វែងយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រជាជន និងបរិបទទឹកស្អាត និងអនាម័យក្នុងតំបន់នីមួយៗផ្ទាល់។ ហើយ​វា​ក៏​ជា​មូលហេតុ​ដែល​យើង​មាន​វត្តមាន​ជា​យូរ​មក​ហើយ​នៅ​គ្រប់​កន្លែង​ដែល​យើង​ធ្វើការ។

ភាគច្រើននៃទីតាំងគម្រោងទាំងនេះ ទឹកក្រោមដីអាចងាយស្រួលយកពេញមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែគ្រួសារភាគច្រើនដងទឹកពីស្រះ ឬអណ្តូងទឹករាក់ដែលមិនមានការការពារ។ ទឹក​នេះ​ច្រើន​តែ​នៅ​ទ្រឹងមិនហូ កខ្វក់ និង​មាន​ការ​បំពុល​ដោយ​កាកសំណល់​លាមក​ពី​មនុស្ស និង​បសុសត្វ។ ខេត្ត​ទាំង​អស់​នេះ ជា​ពិសេស​ស្រុក​ដែល​អង្គការស្អាតកម្ពុជាធ្វើ​ការ​ជាមួយ ជា​សហគមន៍​កសិកម្ម។ គ្រួសារជាច្រើន រឿយៗរស់នៅលើដីតូចមួយរបស់ពួកគេ ប្រកបរបរធ្វើស្រែ ដាំបន្លែ ហើយសាច់បានមកពីការចិញ្ចឹមនៅលើកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេ។ ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារសម្រាប់កសិករនៅតាមជនបទនៅតំបន់ទាំងនេះមានកម្រិតទាបណាស់ ហើយគ្រួសារទាំងនេះភាគច្រើនរស់នៅជិត ឬទាបជាងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអន្តរជាតិ។ យើង​យក​ខ្សាច់ និង​ក្រួស​សម្រាប់​ឧបករណ៍​ចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់របស់​យើង​ពី​ភ្នំ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ។

x